_Privacyreglement

Wat is de wet bescherming persoonsgegevens(Wbp)?

In deze wet is beschreven hoe organisaties moeten en mogen omgaan met uw persoonlijke gegevens. De volledige tekst kunt u lezen in de folder van de overheid betreffende de Wpb. College beschermingpersoonsgegevens www.cbpweb.nl

Wat betekent dat voor u als klant ?

Als klant van Krachtstroom zullen wij u altijd, voor wij starten met een eerste contact, vragen of wij uw persoonlijke gegevens en de verslagen van gesprekken en trainingen mogen vastleggen in ons systeem.

Waarom leggen wij uw gegevens vast?

Het doel en de noodzaak van het vastleggen van uw gegevens is om een goed inzicht te krijgen in uw geschiedenis en de manier waarop wij u kunnen begeleiden. Ook moeten wij uw werkgever of uitkerende instantie kunnen rapporteren welke werkzaamheden gedaan zijn, en met welk resultaat.

In dit laatste geval zult u hiervan op de hoogte worden gesteld en inzicht krijgen in deze gecontroleerde uitwisseling van uw gegevens.

Hoe leggen wij uw gegevens vast?

Uw gegevens zullen deels schriftelijk, maar vooral digitaal worden vastgelegd. Beide zijn niet voor derden toegankelijk. De gegevens kunnen, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend door derden worden ingezien als:

1. u uw goedkeuring daaraan heeft gegeven en (als u dat wenst) dit eerst heeft ingezien.

2. dit belangrijk is voor de voortgang en het resultaat van uw begeleiding

3. dit voor ons belangrijk is als organisatie.

Kwaliteit van de verwerking

Uw gegevens zullen niet bovenmatig maar wel toereikend worden vastgelegd. Dat wil zeggen dat wij voldoende en adequate gegevens vastleggen voor het bereiken van het vooraf besproken doel.

Uw gegevens zullen gecontroleerd worden op juistheid en nauwkeurigheid door uzelf en door ons na het vastleggen hiervan.

Inzage

U mag uw gegevens opvragen. Wij zullen u dan binnen 4 weken schriftelijk inzage verlenen. Indien gewenst kan er een toelichtend gesprek plaatsvinden. U mag ons altijd vragen op welke wijze wij uw gegevens bewaren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Voor onze historische en statistische overzichten bewaren wij uw basisgegevens digitaal, tenzij anders met u overeengekomen, voor onbepaalde tijd.

Alle niet relevante digitale gegevens worden vernietigd binnen 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. Alle schriftelijke aantekeningen buiten ons digitale systeem worden direct na het beëindigen van de overeenkomst vernietigd.

De digitale gegevens worden jaarlijks in ons computerbestand gearchiveerd en zijn slechts op te halen uit het digitale archief van ons digitale systeem door uw coach.

Hebt u nog vragen over dit onderwerp dan kunt u altijd de regisseur hiervoor benaderen.

Locaties

Rotterdam
Delft
Den Haag
Zoetermeer
Amsterdam
Alkmaar

Contactgegevens

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
010-1234567

Wij zijn per e-mail bereikbaar op
info@krachtstroom.org

Bedrijfsgegevens

KvK-nr: 24366244
BTW-nr: NL814611461B01

_Contact

Regisseur (Geert Kannegieter)
06-24760864

Wij zijn per e-mail bereikbaar op
info@krachtstroom.org

Locaties

Rotterdam
Delft
Den Haag
Amsterdam
Alkmaar
Almere
Lelystad

© 2022 Krachtstroom